P115
Gowanda - Electronics Logo
Gowanda - Electronics

C100SMNL1938G6 – Inductor

SKU: P115 Category:

Inductor, conical, Gowanda.